1,005,458
Japan Guidebook 店舗・施設 [Live Architectural design]
1
taiheiyousougoukonsarutanto(kabu) monbetsueigyousho
2
ishiisokuryousekkei(kabu)
3
yoshidakenchikusekkeikousha
4
(kabu)danroppufarukenhokkaidou monbetsujimusho
5
kubotakuchisokuryoujimusho
6
asahisekkei(ari)
7
(kabu)dei・esu・ji^monbetsueigyousho
8
(kabu)ekusasekkei monbetsueigyousho
9
takahashikenchikukonshi^ru
10
(kabu)ekusasekkei
11
ishiisokuryousekkei(kabu)
12
nakamurazouen
13
(kabu)kannokumi
14
toraba^susokuryousekkei(ari)
15
(kabu)tekuno
16
mizuebareesutajio
17
igarashikensetsu(kabu)
18
sumikaekeikaku
19
ishiitochikaokuchousasamuraijimusho
20
ishidukaikkyuukenchikushijimusho
21
(kabu)nankaisokuryousekkei kumageeigyousho
22
(ari)a^bangijutsukonsarutanto
23
(kabu)satakonsarutantsukumageshucchousho
24
(ari)kumagesokuryousekkeijimusho
25
nakamurakonsarutanto
26
nakamuramasanobutochikaokuchousasamuraijimusho
27
nakamurakenchikusekkeijimusho
28
(kabu)hisanagakonsarutanto kumageeigyousho
29
yamanashikenkoufushi yoshinosatoshikenchikusekkeishitsu
30
shimurakensetsukabushikigaisha
31
shinozakikenchikusekkeijimusho
32
(kabu)noakenchikusekkei
33
(ari)takku
34
hishiwasekkei
35
sasamotokenchikusekkeijimusho
36
uratakenchikusekkeijimusho
37
(ari)F・Ikenchikusekkeijimusho
38
shinoharachouosukenchikusekkeijimusho
39
wadakenchikusekkeijimusho
40
toikenchikusekkeijimusho
41
(kabu)funakoshikenchikusekkeijimusho
42
iwatakazuyakenchikusekkeijimusho
43
(kabu)fukutoukensetsu souko
44
(ari)sukekenchikusekkeijimusho
45
(kabu)fukukensougousetsubi
46
M&Kkenchikujimusho(ari)
47
sakamotokenchikusekkeijimusho
48
noguchiikkyuukenchikusekkeijimusho
49
(ari)furuyapuraningu
50
sougoukenchikusekkeijimusho