1,135,634
Japan Guidebook Shops / Facilities [Hospital Dental Clinic]
1
moroshikakurinikku
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3327 Japan
5.0
2
nakagawashikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3322 Japan
5.0
3
katoushikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3373 Japan
5.0
4
honmashikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3376 Japan
2.0
5
yamadadentarukurinikku
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3323 Japan
1.0
6
kobayashishikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3375 Japan
1.0
7
honmashikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3315 Japan
1.0
8
aokishikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 649-7161 Japan
-
9
tomitashikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3325 Japan
-
10
adachishikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3326 Japan
-
11
higuchishikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3321 Japan
-
12
tsunekishikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3325 Japan
-
13
hayashishikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3322 Japan
-
14
guri^nshikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3327 Japan
-
15
kumakuradentaruofisu
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3327 Japan
-
16
yamadashikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3321 Japan
-
17
sogashikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3313 Japan
-
18
naritashikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3341 Japan
-
19
tsukiokashikaiin
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 703-8236 Japan
-
20
toyosakainta^shika
NIIGATA SHI KITA KU NIIGATA 950-3317 Japan
-
21
hotakaikashikakurinikku
NUMATA SHI GUMMA 378-0004 Japan
5.0
22
maebashimiyakuboshika
MAEBASHI SHI GUMMA 371-0048 Japan
3.0
23
seikyouminakamishika
TONE GUN MINAKAMI MACHI GUMMA 379-1305 Japan
1.0
24
hakuneshikaiin
NUMATA SHI GUMMA 378-0031 Japan
-
25
harunashikaiin
NUMATA SHI GUMMA 816-0943 Japan
-
26
ishiharashikaiin
NUMATA SHI GUMMA 378-0055 Japan
-
27
teshigawarashikaiin
NUMATA SHI GUMMA 703-8236 Japan
-
28
sumairushikakurinikku
NUMATA SHI GUMMA 378-0005 Japan
-
29
pa^rushikakurinikku
NUMATA SHI GUMMA 378-0002 Japan
-
30
hapikashika
NUMATA SHI GUMMA 378-0056 Japan
5.0
31
toneshikashinryoujo
NUMATA SHI GUMMA 378-0056 Japan
1.0
32
yamadashikakurinikku
NUMATA SHI GUMMA 919-2225 Japan
-
33
yamaguchishikaiin
NUMATA SHI GUMMA 703-8255 Japan
-
34
teshigawarashikashinryoujo
NUMATA SHI GUMMA 378-0056 Japan
-
35
asahigaokashikaiin
NUMATA SHI GUMMA 378-0017 Japan
-
36
suzukishikakurinikku
NUMATA SHI GUMMA 816-0935 Japan
-
37
tomizawashikaiin
NUMATA SHI GUMMA 378-0053 Japan
-
38
matsuishikaiin
NUMATA SHI GUMMA 378-0056 Japan
-
39
asahigaokashika
NUMATA SHI GUMMA 261-0005 Japan
-
40
waritashikaiin
NUMATA SHI GUMMA 261-8502 Japan
-
41
miyashitashikaiin
NUMATA SHI GUMMA 378-0045 Japan
-
42
kushifuchishikaiin
NUMATA SHI GUMMA 378-0054 Japan
-
43
asanumashikaiin
NUMATA SHI GUMMA 816-0935 Japan
-
44
takahashishikaiin
NUMATA SHI GUMMA 378-0042 Japan
-
45
waritadentarukurinikku
NUMATA SHI GUMMA 261-0012 Japan
-
46
tomizawashikakurinikku
NUMATA SHI GUMMA 378-0002 Japan
-
47
imaseishikaiin
TONE GUN SHOWA MURA GUMMA 812-0878 Japan
5.0
48
howaitoshikakurinikku
NUMATA SHI GUMMA 262-0023 Japan
3.0
49
kunikaorishikaiin
NINOHE SHI IWATE 261-0004 Japan
2.0
50
numatakurinikkushika・shikakoukuugeka・shounishika
NUMATA SHI GUMMA 378-0014 Japan
1.0