1,016,518
Japan Guidebook 店舗・施設 [Life English School]
1
ECCjunia kabutoyamaeisuukyoushitsu
2
Maple Tree English Club
3
kodomoeikaiwapeppi^kizzukurabu(dainikyoutangokyoushitsu)
4
yamahaongakukyoushitsu kumihamakyoushitsu
5
kureigunoeikaiwa
6
sumisueikaiwa mineyamakou
7
aorakieigosuku^ru
8
kodomoeikaiwapeppi^kizzukurabu(nishimaidurukyoushitsu)
9
kodomoeikaiwapeppi^kizzukurabu(toyookakyoushitsu)
10
kodomoeikaiwapeppi^kizzukurabu(kyoutangokyoushitsu)
11
kodomoeikaiwapeppi^kizzukurabu(miyadukyoushitsu)
12
aorakieigosuku^ru
13
GOEIGO
14
tanakaeigokyoushitsu
15
tairatanishougakkou
16
DILA deirakokusaigogakuakademi^
17
LEON eikaiwakyoushitsu
18
kigyoueigojukubibairu
19
kudannihonbunkakenkyuushonihongogakuin
20
Gabamantsu^maneikaiwa ootemachira^ningusutajio
21
eikaiwasuku^ru ringe^jimarunouchikou
22
berurittsuootemachirange^jisenta^
23
COCOjuku ootemachikou
24
Gabamantsu^maneikaiwa akihabarara^ningusutajio
25
shie^neikaiwaochanomizukou
26
tsuri^berukodomoeigo/chiikukyoushitsu(inta^nashonarusuku^ruheisetsu) ・aibi^ri^gu ingurisshu(ichigayahonkou)
27
ai・esu・esu・insuteiteyu^to toukyoukou
28
Freecomeikaiwakyoushitsu akasakamitsukekou
29
berurittsuichigayarange^jisenta^
30
ELECeigokenshuujo
31
berurittsuochanomizurange^jisenta^
32
ingurisshu・birejji mantsu^maneikaiwakandakou
33
eikaiwai^on kandakou
34
berurittsuyuurakuchourange^jisenta^
35
shie^neikaiwaiidabashikou
36
kodomoeikaiwa tsubouchieikaiwasuku^ru chuuoukou
37
eikaiwai^on matsuekou
38
kodomoeikaiwa amitei^ matsuekou
39
COCOjuku matsuekou
40
seihaeigogakuin
41
kodomoeikaiwapeppi^kizzukurabu(sakaiminatokyoushitsu)
42
ingurisshuranguiddiakademi^
43
kodomoeikaiwa tsubouchieikaiwasuku^rutsuda
44
kodomoeikaiwapeppi^kizzukurabu(matsuekitakyoushitsu)
45
LECmatsuehokuryoukou【teikeikou】
46
NOVA matsueekimaekou
47
ECCjuniamatsuesenta^
48
ECCjunia tamayukyoushitsu
49
tsubouchiamerikaneikaiwasuku^ruchuuoukou
50
kodomoeikaiwa tsubouchieikaiwasuku^ruhitsu