1,005,458
Japan Guidebook 店舗・施設 [Welfare Japanese Group Home]
1
asunarofukushikai(shakaifukushihoujin)serupu・hatashou
2
fureaikyoudousagyoutokoro
3
guru^puho^mukizuna
4
aisouchouritsufukushishisetsu deisa^bisusenta^yasuragi
5
herupa^sute^shontsubaki
6
(zai)namagatsusen'infukushikaikan
7
hiradosouguru^puho^mu
8
guru^puho^mukabutomushi
9
hiradohikarisute^shonshuuroushienshisetsu
10
hiradoshishakaifukushikyougikaihiradochiikifukushisenta^ fureaifukushisenta^・fukushisoudan
11
guru^puho^muinaho
12
yoshinarisono
13
guru^puho^muriberaruho^mu
14
hiradoshishakaifukushikyougikaitahirachiikifukushisenta^
15
shakaifukushihoujin samanifukushikai
16
hiradosou dainiguru^puho^mu
17
yamadajidoukan
18
guru^puho^mushousato
19
tsubakisoudanshien
20
tokubetsuyougoroujinho^muhiradosou
21
tokubetsuyougoroujinho^mu samanisobirasou
22
guru^puho^musanraifukagamikawa
23
hiradoshishougaishachiikikatsudoushiensenta^ ho^pudori^mu
24
tanpoponosato ookawagensakugyoutokoro
25
tanpoponosatoguru^puho^muyuuki
26
guru^puho^muorenjitomo
27
guru^puho^mufureai
28
gosemachi shakaifukushikyougikai
29
takachihomachishakaifukushikyougikaikeamane^ja^
30
takachihomachideisa^bisusenta^
31
fureaisagyoushoamaterasu guru^puho^mutsuyoshisou
32
guru^puho^mu・sekirei
33
guru^puho^mutakachiho
34
guru^puho^mushouyoutei
35
hachinoheseiryuusono
36
kurie^topurazawakasameitashoufunba
37
mizunagigakuenguru^puho^muibuki
38
mizunagigakuenguru^puho^mudainiibuki
39
ooimachishakaifukushikyougikai biwanoki
40
yasuraginosato dainiyasuraginosato
41
yasuraginosato daisanyasuraginosato
42
guru^puho^muyukinaga
43
C・nettofukuiobamajigyousho
44
ooimachihoken・iryou・fukushisougoushisetsushinryoujo
45
mizunagigakuenchiikiseikatsushiensenta^ mizunagi
46
takahamamachishakaifukushikyougikai
47
takahamamachishakaifukushikyougikaihoumonkaigo
48
ooimachishakaifukushikyougikaikanyomon
49
guru^puho^muwakasanosato
50
takahamamachishakaifukushikyougikaiwadajimusho