1,005,458
Japan Guidebook 店舗・施設 [Administration library]
1
kanazawakougyoudaigaku raiburari^senta^
2
kogashiritsutoshokan
3
kogaichiritsu toshokan
4
nonoichishiritsutoshokan
5
manabinomorinonoichi kare^do
6
kogashiyakushokyouikuiinkaisanfureakogashiritsutoshokan
7
edashimaichiritsuedashimatoshokan
8
edashimaichiritsunomitoshokan
9
maebashishiritsutoshokan
10
kanramachitoshokanra・ra・kanra
11
kamiryuumachiyakuba toshokan
12
takasakiichiritsuchuuoutoshokan
13
tamamuramachi toshokan
14
annakashitoshokan
15
isesakishitoshokan
16
gunmakenritsutoshokan
17
tsuinpurazaadumatoshokan
18
takasakiichiritsu shinmachitoshokan
19
yamatanekinenyoshiitoshokan
20
fujiokashiritsutoshokan
21
tomiokashiritsutoshokan
22
gunmakenritsutenjitoshokan
23
shiritsutoshokan
24
tamamuramachitoshokan
25
ootashi oshimatoshokan
26
kojikanomachiyakuba chouritsutoshokan
27
uenomuratoshokan
28
kanramachitoshokan
29
shounaimachiyakuba toshokan・suisaigakinenkan
30
yamatokooriyamashiritsutoshokan
31
nanbukouminkantoshoshitsu
32
shounaichouritsutoshokanbunkan
33
chouritsutoshokan
34
inabeshifujiwaratoshokan
35
komonomachitoshokan
36
nagashimawanakatoshokan
37
yokkaichishiyakusho bunkashisetsuasakepurazatoshokan
38
kuwanaichiritsuchuuoutoshokan
39
furusatotadobungakukan
40
miekenritsutoshokan
41
yokkaichishi shiritsutoshokan
42
yokkaichidaigaku jouhousenta^・toshokan
43
higashiinchouritsutoshokan
44
inabeshiinabetoshokan
45
inabeshitaiantoshokan
46
inabeshikitaseitoshokan
47
kodomonomachitoshokan
48
inabeshikitaseitoshokan
49
ooitagotomotoshokan
50
itayanagimachitamitoshokan