1,135,634
Japan Guidebook Shops / Facilities [Administration library]
1
kanazawakougyoudaigaku raiburari^senta^
NONOICHI SHI ISHIKAWA 921-8812 Japan
5.0
2
kanazawashiritsutamagawatoshokan
KANAZAWA SHI ISHIKAWA 920-0863 Japan
4.0
3
kanazawashiritsuizuminotoshokan
KANAZAWA SHI ISHIKAWA 921-8034 Japan
3.9
4
hakusanichiritsumattoutoshokan
HAKUSAN SHI ISHIKAWA 565-0871 Japan
3.7
5
ishikawakenritsutoshokan
KANAZAWA SHI ISHIKAWA 920-0964 Japan
3.4
6
nonoichishiritsutoshokan
NONOICHI SHI ISHIKAWA 565-0871 Japan
3.0
7
heiwamachijidoutoshokan
KANAZAWA SHI ISHIKAWA 921-8105 Japan
-
8
hakusanichiritsutsurugitoshokan
HAKUSAN SHI ISHIKAWA 565-0871 Japan
-
9
ishikawakenshikakushougaishajouhoubunkasenta^ toshokanjouhousa^bisu
KANAZAWA SHI ISHIKAWA 920-0862 Japan
-
10
kanazawadaigakufuzokutoshokanigakukeibunkan
KANAZAWA SHI ISHIKAWA 920-8640 Japan
-
11
kanazawabijutsukougeidaigakufuzokutoshokan
KANAZAWA SHI ISHIKAWA 920-0942 Japan
-
12
kanazawadaigakufuzokutoshokanhokengakuruitoshoshitsu
KANAZAWA SHI ISHIKAWA 920-0942 Japan
-
13
kanazawakougyoudaigaku PMCun'eishitsu
NONOICHI SHI ISHIKAWA 921-8812 Japan
-
14
hokurikugakuindaigakuhesserukinentoshokan
KANAZAWA SHI ISHIKAWA 921-8812 Japan
-
15
ishikawakenchou kaikan・toshokan
KANAZAWA SHI ISHIKAWA 920-0861 Japan
-
16
igakutoshokan
KANAZAWA SHI ISHIKAWA 044-0013 Japan
-
17
okegawashiyakusho ekinishiguchitoshokan
OKEGAWA SHI SAITAMA 363-0022 Japan
4.4
18
kitamotoshiyakusho kodomotoshokan
KITAMOTO SHI SAITAMA 220-0044 Japan
4.0
19
kawagoeshiritsuchuuoutoshokan
KAWAGOE SHI SAITAMA 350-0054 Japan
3.7
20
okegawashiritsutoshokan
OKEGAWA SHI SAITAMA 363-0017 Japan
3.0
21
ageoshiyakusho toshokanooishibunkan
AGEO SHI SAITAMA 567-0828 Japan
3.0
22
toshokan
KAWAGOE SHI SAITAMA 350-1102 Japan
2.5
23
kawashimachouritsutoshokan
HIKI GUN KAWAJIMA MACHI SAITAMA 350-1102 Japan
2.0
24
kitamotoshiritsuchuuoutoshokan
KITAMOTO SHI SAITAMA 364-0033 Japan
-
25
tsurukeshimashiritsutoshokan fujimibunshitsu
TSURUGASHIMA SHI SAITAMA 350-2201 Japan
-
26
tsurushimashiritsutoshokan higashibunshitsu
TSURUGASHIMA SHI SAITAMA 350-2201 Japan
-
27
joshieiyoudaitoshokan
SAKADO SHI SAITAMA 350-0214 Japan
-
28
sakatoichiritsuchuuoutoshokan kachirobunkan
SAKADO SHI SAITAMA 350-0214 Japan
-
29
touyoudaigakufuzokutoshokankawagoetoshokan
KAWAGOE SHI SAITAMA 350-0214 Japan
-
30
kitamotoshiritsuchuuoutoshokannanbubunshitsu
KITAMOTO SHI SAITAMA 350-1102 Japan
-
31
saitamaikadaigakufuzokutoshokansougouiryousenta^bunshitsu
KAWAGOE SHI SAITAMA 014-0062 Japan
-
32
shiritsutoshokanfujimibunshitsu
TSURUGASHIMA SHI SAITAMA 567-0028 Japan
-
33
ichiritsuekinishiguchitoshokan
OKEGAWA SHI SAITAMA 044-0013 Japan
-
34
ichiritsukodomotoshokan
KITAMOTO SHI SAITAMA 044-0013 Japan
-
35
kitamotoshiritsuchuuoutoshokanseibubunshitsu
KITAMOTO SHI SAITAMA 044-0013 Japan
-
36
tsurushimashiritsutoshokanwakabaekimaekaunta^
TSURUGASHIMA SHI SAITAMA 567-0051 Japan
-
37
oomoritoshokan
YOKOTE SHI AKITA 013-0516 Japan
5.0
38
oomagaritoshokan
DAISEN SHI AKITA 014-0062 Japan
5.0
39
daisenichiritsusenbokutoshokan
DAISEN SHI AKITA 014-0062 Japan
5.0
40
yokotetoshokan
YOKOTE SHI AKITA 013-0021 Japan
4.0
41
gakuyuukan
SEMBOKU GUN MISATO CHO AKITA 013-0516 Japan
4.0
42
yokoteshi yamauchishougaigakushuusenta^
YOKOTE SHI AKITA 019-1108 Japan
-
43
yokoteshiyakusho honchoukouminkandaiosukouminkan
YOKOTE SHI AKITA 013-0000 Japan
-
44
kamiokagakuosukan
DAISEN SHI AKITA 567-0828 Japan
-
45
akagawanichiyoukodomotoshokan
YOKOTE SHI AKITA 044-0013 Japan
-
46
bisatochouritsutoshokan
SEMBOKU GUN MISATO CHO AKITA 044-0013 Japan
-
47
yokoteshiritsudaimoritoshokan
YOKOTE SHI AKITA 044-0013 Japan
-
48
hachinoheshiritsutoshokan
HACHINOHE SHI AOMORI 031-0022 Japan
4.8
49
saitamaichiritsuchuuoutoshokan
SAITAMA SHI URAWA KU SAITAMA 330-0055 Japan
4.6
50
hakodateshichuuoutoshokan
HAKODATE SHI HOKKAIDO 040-0001 Japan
4.6