1,005,458
Japan Guidebook 店舗・施設 [Welfare Nursing Care Product]
1
miraizukeasa^bisukabushikigaisha
2
(kabu)kakuikkusuuingu tokunoshimasateraitofuri^daiyaru
3
kaigoyouhinkan・rakusou
4
(kabu)to^kai shimanjuueigyousho
5
nichikenri^sukougyou(kabu) okinawaeigyousho
6
yugafu
7
(ari)shiruba^kan
8
apekkusupuranokinawa(kabu)
9
(ari)kaigoshopputeruya
10
(ari)okinawakaigosa^bisu
11
nakazujinzaisenta^
12
panasonikkueiji^furi^kaigochie^nkawachinagano
13
yanaseyakkyokuminamihanadaimise
14
kasumikusafukushiyougusenmonten
15
kasumikusa(kaigo)
16
(kabu)inobeishon'obumedeikarusa^bisu yokosukaeigyousho
17
aramantasuterabunkaigoyouhinhanbai
18
shounankeasenta^ fukushiyougurentarusa^bisu
19
a^ru・bi^・sapo^to(kabu)
20
(ari)guru^puraifusa^bisu
21
(kabu)eitokea
22
(ari)shounanguddoraifuindasutori^
23
(kabu)ke^pu
24
(kabu)shibahashishoukai kaigoyouhinshoppuyokosukamise
25
medeikeasenta^ yokosuka
26
sugiyakkyoku shiminamimise
27
fu^do&doraggugenki^ enjoujinishimise
28
doragguyutaka kasamatsunagaikemise
29
herusurentogifusute^shon
30
heiseichouzaiyakkyokuha^tokasamatsumise
31
(kabu)ishitsubo iwatakimise
32
kahatakeshigerushouten
33
nichikenherusumedeikaru(kabu) gifuminami
34
yamashitagifuminami(ei)
35
(shi)ingu shiminamieigyousho
36
(shi)wakaba
37
pinokioyakkyoku miyakemise
38
apisuyakkyokuibarakichuuoumise
39
shohousenuketsuke sanaiyakkyoku
40
ne^buruhausu
41
apisuyakkyoku ibarakiten
42
(kabu)to^kai oosakakitashitenshiruba^eigyouka
43
apisuyakkyokuhanazonomise
44
apisupa^ku
45
atoriemoritoki
46
a^susapo^toibaraki
47
kandairyouutsuwa(kabu)
48
aoyamakeashoppu suita
49
(ari)yu^shiniryouutsuwa
50
ibarakichuuousoutakeshisenta^