1,135,634
Japan Guidebook Shops / Facilities [Travel Onsen]
1
sakuracafe
YOSHINOGAWA SHI TOKUSHIMA 779-3403 Japan
5.0
2
akamatsuryokan AKAMTSU INN
TAKAMATSU SHI KAGAWA 761-1612 Japan
5.0
3
gosho shanomori
AWA SHI TOKUSHIMA 771-1508 Japan
4.7
4
shikokusaburounosato
MIMA SHI TOKUSHIMA 771-2107 Japan
4.2
5
kamiyamaonsenhoterushikinosato&iyashinoyu
MYOZAI GUN KAMIYAMA CHO TOKUSHIMA 771-3310 Japan
4.1
6
shionoefujikawabokujou
TAKAMATSU SHI KAGAWA 776-0033 Japan
4.0
7
haipa^rizo^tovirashiokou
TAKAMATSU SHI KAGAWA 761-1614 Japan
4.0
8
bisatofureaikouen
YOSHINOGAWA SHI TOKUSHIMA 779-3403 Japan
4.0
9
yuyamasou asankonminami
NAKATADO GUN MANNO CHO KAGAWA 771-2302 Japan
3.9
10
tennenonsengoshonosato
AWA SHI TOKUSHIMA 573-1132 Japan
3.8
11
o^beruju&supa bisatonoyu
YOSHINOGAWA SHI TOKUSHIMA 776-0033 Japan
3.8
12
shikokusangakushokubutsuengakuninnomorikyanpuba
MYOZAI GUN KAMIYAMA CHO TOKUSHIMA 771-3310 Japan
3.8
13
udatsuari^na
MIMA SHI TOKUSHIMA 761-1612 Japan
3.2
14
ro^son yoshinogawayamakawamachimise
YOSHINOGAWA SHI TOKUSHIMA 779-3403 Japan
3.0
15
yoshinogawashishoukoukai
YOSHINOGAWA SHI TOKUSHIMA 779-3403 Japan
2.5
16
sebun-irebun yoshinogawayamakawamachimise
YOSHINOGAWA SHI TOKUSHIMA 779-3404 Japan
1.0
17
kouyouonsendei・sa^bisusenta^
MIYOSHI SHI TOKUSHIMA 771-2302 Japan
-
18
michinoeki onsennosatokamiyama
MYOZAI GUN KAMIYAMA CHO TOKUSHIMA 771-3310 Japan
-
19
kamiyamaonsen
MYOZAI GUN KAMIYAMA CHO TOKUSHIMA 771-3310 Japan
-
20
shinkabakawakankouhoterudenwayoyakuuketsuke
TAKAMATSU SHI KAGAWA 761-1612 Japan
-
21
takaetsutera
YOSHINOGAWA SHI TOKUSHIMA 779-3741 Japan
4.5
22
ryokan nodaya takeyashiki
SANUKI SHI KAGAWA 769-2306 Japan
4.4
23
bijinesuhoterutsuchihashiradondon
AWA SHI TOKUSHIMA 779-3741 Japan
4.0
24
epiamikado
NAKATADO GUN MANNO CHO KAGAWA 766-0203 Japan
3.9
25
hakuchouonsen
HIGASHIKAGAWA SHI KAGAWA 779-3505 Japan
3.6
26
awanotsuchihashira
AWA SHI TOKUSHIMA 779-3741 Japan
3.6
27
kamoshimaonsenkamonoyu
YOSHINOGAWA SHI TOKUSHIMA 776-0033 Japan
3.4
28
kouyouonsen
MIYOSHI SHI TOKUSHIMA 215-0023 Japan
3.2
29
shiokouonsen
TAKAMATSU SHI KAGAWA 761-1612 Japan
3.2
30
shiokouonsenkankoukyoukai
TAKAMATSU SHI KAGAWA 761-1612 Japan
3.0
31
shiokouonsenryokaninshokukyoudoukumiai
TAKAMATSU SHI KAGAWA 761-1612 Japan
-
32
koutsunosato
YOSHINOGAWA SHI TOKUSHIMA 779-3741 Japan
-
33
udatsunomachinami
MIMA SHI TOKUSHIMA 779-3602 Japan
3.8
34
wakimachisensuihashi
MIMA SHI TOKUSHIMA 779-3602 Japan
3.4
35
wakimachitamokutekitaiikukan onsuiriyoukataundoushisetsu
MIMA SHI TOKUSHIMA 779-3741 Japan
3.3
36
ro^son wakimachiyuubinkyokumaemise
MIMA SHI TOKUSHIMA 779-3602 Japan
3.0
37
mawaruhisashishi matsuri wakimachimise
MIMA SHI TOKUSHIMA 779-3601 Japan
2.9
38
tokushimaseibukoutsuu(kabu)
MIMA SHI TOKUSHIMA 779-3601 Japan
-
39
yachiyo
MIMA SHI TOKUSHIMA 779-3741 Japan
-
40
tsuchihashirarandoshinonsen
AWA SHI TOKUSHIMA 771-3310 Japan
4.5
41
shikihouru bisatonoyu
YOSHINOGAWA SHI TOKUSHIMA 779-3505 Japan
4.4
42
iwatoonsen tsuruginoyado iwato
MIMA GUN TSURUGI CHO TOKUSHIMA 779-4302 Japan
4.0
43
kenzanmomenasaonsen
MIMA GUN TSURUGI CHO TOKUSHIMA 779-4108 Japan
3.9
44
fuigoonsen
YOSHINOGAWA SHI TOKUSHIMA 779-3406 Japan
3.6
45
tsuchihashirarandoshinonsen
AWA SHI TOKUSHIMA 157-0073 Japan
3.5
46
awatsuchihashiranoyu
AWA SHI TOKUSHIMA 771-1704 Japan
3.5
47
shinkabakawakankouhoteru
TAKAMATSU SHI KAGAWA 761-1600 Japan
3.5
48
tsuruginoyudaisakura
MIMA SHI TOKUSHIMA 779-4108 Japan
3.0
49
sanukionsen
TAKAMATSU SHI KAGAWA 761-1612 Japan
2.9
50
motoyumotoshiokouonsen
TAKAMATSU SHI KAGAWA 766-0203 Japan
-