1,016,518
Japan Guidebook 店舗・施設 [Restaurant Pasta ]
1
yamaboushi
2
resutoran pomato
3
TORATTORIA Ogozzo
4
erube
5
piemonte
6
akagikougenSA (nobori)
7
namamenpasutaHAPPINESS
8
purimabe^ra
9
osuteriaimamura
10
derukuo^re
11
fiottofiotto
12
namapasutasenmonten kimurasupagetei
13
torattoria・ra・fonta^na
14
poesia
15
torattoria pittsueria sugacchii^
16
HAPPINESS・namamenpasuta&youshoku
17
itarianizakaya piattei
18
maria・e・mario・itariaryouriten
19
itariaryouri osuteria・deru・oruso
20
danranDanRan
21
shie^na(SCENA)
22
itariaryouri ra bottega deru o^rio
23
DEAR tokushimakitamise|deia^
24
kamakurapasuta tokushimayamashiromise
25
kapuricho^za marunakatokushimamise
26
giwontsubakiiori ionmo^rutokushimamise
27
kaihamikarune
28
pittsueria・toredei^ta
29
hayatamaoushokudouporuto
30
chibakenshirakomachinokakureieitarian ra・saretta
31
Pizzeria Koma
32
manmapasuta・baobabu chibamiyakomachimise
33
torenta
34
aoisakana・pesshieazu^ro
35
bisutorotanaka
36
kafeshiinoki
37
rata^na
38
shierueme^ru
39
Luna Crescente
40
resutoranokamoto
41
roguresutoranminamikawa
42
asanoshokudou
43
kaisenchokubaibashokujitokorobanyameshi
44
furanchiesuka
45
puchiresutoran emerarudo
46
kumocha
47
pasuta・ra・kurima
48
kuchi^na
49
soibi^n
50
ENTRO su^pu&tapasu