1,016,518
Japan Guidebook 店舗・施設 [Administration Post Office]
1
shikaiyuubinkyoku
2
akabaneyuubinkyoku
3
shoukaiyuubinkyoku
4
touharayuubinkyoku
5
matsubarayuubinkyoku
6
kitasakatodanchinaiyuubinkyoku
7
sakatoyuubinkyoku
8
sakatomoritoyuubinkyoku
9
sakatonakamachiyuubinkyoku
10
sakatowakabaekimaeyuubinkyoku
11
sakatoishiiyuubinkyoku
12
sakatoekimaeyuubinkyoku
13
yokonumakan'iyuubinkyoku
14
nishisakatosanyuubinkyoku
15
inuyamagoroumaruyuubinkyoku
16
misatoseinohigashikan'iyuubinkyoku
17
misatotatenoyuubinkyoku
18
seinokan'iyuubinkyoku
19
inuyamayuubinkyoku
20
tatenokan'iyuubinkyoku
21
enanoikan'iyuubinkyoku
22
inuyamakusurishiyuubinkyoku
23
inuyamahaguroyuubinkyoku
24
inuyamashinsakayuubinkyoku
25
rakutayuubinkyoku
26
inuyamahinodedanchinaikan'iyuubinkyoku
27
joutouyuubinkyoku
28
inuyamashiyakusho ikenoshucchousho
29
nipponyuubinoujiyuubinkyoku
30
kyouminamiyuubinkyokushuuka
31
hakubutsukanmeijimurakan'iyuubinkyoku
32
miyakonoyuubinkyoku
33
kujuuyuubinkyoku
34
ogiyuubinkyoku
35
takedaekimaeyuubinkyoku
36
takedameijiyuubinkyoku
37
sugouyuubinkyoku
38
kashiwabarayuubinkyoku
39
tamaraiyuubinkyoku
40
miyatoyuubinkyoku
41
ugakuyuubinkyoku
42
shiroharayuubinkyoku
43
nyuutayuubinkyoku
44
miyagikan'iyuubinkyoku
45
okamotoyuubinkyoku
46
shirotankan'iyuubinkyoku
47
takedayuubinkyokushuuka
48
takedayuubinkyoku
49
minoosakuraiyuubinkyoku
50
minoosen'idanchinaiyuubinkyoku