1,135,634
Japan Guidebook Shops / Facilities [Restaurant Sobaya]
1
sobatokorotoukyoutei
TAKAOKA SHI TOYAMA 929-0455 Japan
5.0
2
teuchichisobamiyata
TAKAOKA SHI TOYAMA 933-0827 Japan
4.7
3
takisoba
OYABE SHI TOYAMA 932-0008 Japan
4.5
4
osake・soba kyosake(izaka)
TAKAOKA SHI TOYAMA 933-0039 Japan
4.5
5
juuwarisobakafe noiori
TAKAOKA SHI TOYAMA Japan
4.2
6
teuchichiishiusuhikisoba fukusuke toyamakentonamishi tenpura sobamise
TONAMI SHI TOYAMA 939-1345 Japan
4.2
7
soba kyoubun(kyoubun)
TAKAOKA SHI TOYAMA 933-0816 Japan
4.1
8
yabu
OYABE SHI TOYAMA 340-0217 Japan
4.1
9
nagaokakojimaya takaokayamatomise
TAKAOKA SHI TOYAMA 933-0816 Japan
4.0
10
teuchichisoba mukawa
TAKAOKA SHI TOYAMA 689-4121 Japan
4.0
11
teuchisoba kayawarai(kayashou)
NANTO SHI TOYAMA 932-0008 Japan
3.9
12
kametani
KAHOKU GUN TSUBATA MACHI ISHIKAWA 929-0327 Japan
3.8
13
masuyamashiro kurabansoba
TONAMI SHI TOYAMA 929-0455 Japan
3.6
14
sobakaiseki matsuya
NANTO SHI TOYAMA 683-0006 Japan
3.3
15
genpeichaya
KAHOKU GUN TSUBATA MACHI ISHIKAWA 929-0455 Japan
3.3
16
kitamaesobatakadaya suehiromise
TAKAOKA SHI TOYAMA 933-0023 Japan
3.1
17
yudetarou takaokamise
TAKAOKA SHI TOYAMA 933-0816 Japan
3.1
18
suehiroteiizumigaokamise
TAKAOKA SHI TOYAMA 933-0827 Japan
3.0
19
sobatokorokuramitsu
KAHOKU GUN TSUBATA MACHI ISHIKAWA 929-0455 Japan
2.5
20
sobatokoro gonbee
SATTE SHI SAITAMA 340-0217 Japan
4.4
21
sekinoya
KUKI SHI SAITAMA 346-0005 Japan
4.3
22
juuwarisoba fukurou
SATTE SHI SAITAMA 929-0455 Japan
4.3
23
teuchichisoba・nasoba|hebinomeya
KUKI SHI SAITAMA 349-1106 Japan
4.1
24
teuchisobasunabahigashiwashimiyamise
KUKI SHI SAITAMA 340-0206 Japan
4.1
25
hondayaudonsobamise
KUKI SHI SAITAMA 340-0217 Japan
4.0
26
kanekoya
KUKI SHI SAITAMA 340-0217 Japan
4.0
27
issa
MINAMISAITAMA GUN MIYASHIRO MACHI SAITAMA 345-0836 Japan
3.9
28
sobakirisaitou
KITAADACHI GUN INA MACHI SAITAMA 362-0806 Japan
3.7
29
yudetarou hasudanekinmise
HASUDA SHI SAITAMA 349-0131 Japan
3.7
30
sarashinasobamise
SATTE SHI SAITAMA 340-0115 Japan
3.7
31
sobakiritsuchinoko
KITAKATSUSHIKA GUN SUGITO MACHI SAITAMA 345-0043 Japan
3.7
32
hoteiyasobamise
KUKI SHI SAITAMA 346-0038 Japan
3.7
33
yudetarou kazokitaobamamise
KAZO SHI SAITAMA 347-0011 Japan
3.5
34
oohashiya
KUKI SHI SAITAMA 346-0016 Japan
3.4
35
sobanosansui
KUKI SHI SAITAMA 346-0026 Japan
3.4
36
ishidukasobamise
KUKI SHI SAITAMA 346-0005 Japan
3.0
37
oohashiyasobamise
KITAKATSUSHIKA GUN SUGITO MACHI SAITAMA 528-0232 Japan
2.5
38
hashimotoyasobamise
KITAKATSUSHIKA GUN SUGITO MACHI SAITAMA 345-0025 Japan
-
39
sobatokoroimamura
HIROSAKI SHI AOMORI 036-8012 Japan
5.0
40
keiniwatoriiori
KAZUNO SHI AKITA 018-5421 Japan
4.2
41
teuchisobamatsukura
ODATE SHI AKITA 017-0847 Japan
4.1
42
mangetsu
KAZUNO SHI AKITA 018-5421 Japan
4.1
43
sobatokoro shimizu
HIROSAKI SHI AOMORI 932-0008 Japan
4.1
44
setsutaya
KAZUNO SHI AKITA 683-0064 Japan
4.1
45
sobatokoro・kafukutei
HIROSAKI SHI AOMORI 036-8357 Japan
4.0
46
sakura
KITAAKITA SHI AKITA 683-0064 Japan
4.0
47
takasago
HIROSAKI SHI AOMORI 036-8191 Japan
3.9
48
sobatokorokusanoshou
HIROSAKI SHI AOMORI 036-8084 Japan
3.7
49
soba kunugi
ODATE SHI AKITA 017-0046 Japan
3.7
50
michinokusobatokoro
ODATE SHI AKITA 683-0064 Japan
3.7