1,005,458
Japan Guidebook 店舗・施設 [Transportation Taxi company ]
1
suitotoraberuhonsha
2
oogakitakushi^(kabu) honsha
3
suitotakushi^honshajimusho
4
chuubukoutsuu(kabu)
5
minkankyuukyuu kaigotakushi^ sakura
6
gifukintetsutakushi^(kabu) oogakieigyousho
7
gifukintetsutakushi^(kabu) honshajimusho
8
suitotakushi^kaigokakari
9
oogaki・kaigotakushi^
10
(shi)anpachitakushi^
11
keatakushi^・asuka
12
oogakitakushi^(kabu) jimusho
13
gifukintetsutakushi^(kabu) sharyoubu
14
oozoratakushi^(kabu)
15
sanhachigokoutsuu(kabu) misawaeigyousho
16
(kabu)chuuoutakushi^
17
kaigo・fukushitakushi^happi^
18
fujitakushi^
19
tomiokatakushi^
20
(kabu)misawatakushi^
21
kichikoutsuu(ari)
22
tomiokatakushi^matsusonoeigyousho
23
tomiokatakushi^jimusho
24
tomiokatakushi^kokankieigyousho
25
sanhachigokoutsuu(kabu) misawaeigyoushojimusho
26
higashinotakushi^
27
bisantakushi^(kabu) mukoujimaeigyousho
28
(ari)heiwatakushi^
29
goudoutakushi^(kabu)
30
sennentakushi^(kabu)
31
utsumitakushi^
32
tajimatakushi^(ari) honsha
33
innoshimatakushi^(kabu)
34
hakuhoutakushi^
35
biminamitakushi^
36
ooshimakankoutakushi^(ari)
37
(kabu)chuugokukoutsuu
38
sachisakitakushi^
39
asahitakushi^(kabu) tomoeigyousho
40
ooshimatakushi^
41
kaigotakushi^sakura
42
(kabu)remonkoutsuu
43
himawarikaigotakushi^
44
setotatakushi^(ari)
45
umiraikaigotakushi^
46
(ari)tsurutatakushi^
47
(kabu)kamisonosa^bisu、kamisonotakushi^、kitasatsukankoubasu
48
(kabu)miyakotakushi^ honsha
49
(kabu)miyakotakushi^ miyakokankoubasu
50
yuugengaishameikentakushi^