1,016,518
Japan Guidebook 店舗・施設 [Transportation Taxi company ]
1
yutakakuchitakushi^(shi)
2
(ari)shiurakankou basueigyousho
3
morimiyakoutoori(kabu)
4
shiuratakushi^
5
(kabu)ozakitakushi^
6
no^ritsutakushi^goshogawaraeigyousho
7
kaigotakushi^tsubasa
8
kimuratakushi^goshogawaraeigyousho
9
sotosakitakushi^
10
sotosakitakushi^goshogawaraeigyousho
11
(ari)naritakankoutakushi^
12
(ari)kinkitakushi^
13
morimiyakoutoori(kabu)
14
(kabu)nozawakankoutakushi^
15
(ari)shiurakankou
16
kinkikankoutakushi^
17
nozawaonsenkoutsuu(kabu)
18
goshogawarakoutsuu(kabu) jimushitsu
19
tsutetsukankou(kabu)
20
(ari)yoshikawakoutsuu
21
hatokoutsuu(ari)
22
fukushikoutsuu kiyomino
23
(ari)chuuoutakushi^
24
moriyatakushi^
25
(ari)jouyoukankoutakushi^
26
moriyatakushi^(ari) inaeigyousho
27
(ari)kinunishitakushi^ taniwaharaeigyousho
28
sakuratakushi^
29
sakurajuutaku kabushikigaisha
30
kaigotakushi^・arai
31
satoutakushi^honshaeigyousho
32
ishidukatakushi^
33
okikaishikoutsuu(kabu)
34
tsukubamiraishidemandonoriaitakushi^yoyakusenta^
35
motoyamatakushi^
36
(ari)motoyamatakushi^ jimusho
37
uenokunihaiya^
38
yunogamitakushi^
39
asahitakushi^
40
aitakushi^
41
(kabu)wachihaiya^
42
(ari)tokiwatakushi^
43
chikatsutakushi^
44
(ari)shisonotakushi^
45
tajimatakushi^
46
tadamikankoutakushi^
47
aidukoutsuu(kabu) kaniwaeigyousho
48
aidukaigofukushitakushi^subaru
49
(kabu)yanaitakushi^
50
(ari)chuuoutakushi^haishashitsu