1,005,458
Japan Guidebook 店舗・施設 [Transportation Taxi company ]
1
(shi)seibumizukankoutsuu jimusho
2
hohoemiasakawakabushikigaisha
3
(kabu)ongatakushi^ haishasenta^
4
untendaikouTOM
5
(kabu)ongatakushi^ zokku(ZOC)
6
nikkoutakushi^kabushikigaisha
7
setsubitakushi^(kabu)
8
(kabu)seibuongakoutsuu jimusho
9
(ari)sanmoritakushi^
10
e^sutakushi^
11
(kabu)ongatakushi^ jimusho
12
hibikitakushi^jimusho
13
(ari)herupa^sute^shonhimawari
14
(ari)seibukoutsuu takasueigyousho
15
enuwaiPdaikou(untendaikou)
16
fukushitakushi^ohana
17
e^sutakushi^
18
poni^guru^pusetsubitakushi^ashiyaeigyousho
19
(ari)ho^mutakushi^ haishashitsu
20
(ari)mizuhotakushi^
21
nishimuratakushi^(ari)
22
miyakekoutsuu
23
fujitakushi^
24
taharahontakushi^(kabu)
25
keawanzu
26
himawaritakushi^(kabu) honsha
27
taharahonchouainoritakushi^
28
tsubametakushi^(kabu) gifushisha
29
hinomarutakushi^haishasenta^
30
kyouritsutakushi^
31
gifukoutsuu(kabu) haishasenta^
32
(kabu)nippontakushi^
33
motosutakushi^(kabu) mizuhoeigyousho
34
gifumeitetsutakushi^(kabu) haishasenta^
35
hinomarutakushi^kankoubasu
36
takatomitakushi^
37
hinomarutakushi^chouryouhashi
38
yanatsutakushi^(kabu)
39
gifutsubametakushi^(kabu) haishasenta^
40
nichitakukankoubasuhonsha
41
kaigotakushi^hinomaru
42
gifukintetsutakushi^(kabu) shishagyoumubu
43
gifukintetsutakushi^(kabu) haishasenta^
44
gifushishuuhenkankoutakushi^
45
(kabu)nippontakushi^ nanbueigyousho
46
hinomarujidousha
47
matsukyuutakushi^
48
inazawatakushi^(kabu)
49
meitetsuseibukoutsuuseibu(kabu) inazawaeigyousho
50
yamashitatakushi^