1,016,518
Japan Guidebook 店舗・施設 [Restaurant Tempura Restaurant]
1
nihonryouri horikawa hoterunyu^o^tanimise
2
tenpuratowashoku yamanoue
3
(kabu)ten'ichi teikokuhoterumise
4
tenpura sakanafuji
5
tenpura imoya jinbouchou1choume
6
shinjukutsunahachi
7
isshin kaneko
8
tenpura hisago
9
tenmatsurigoto
10
tenpura tenhou
11
tatsumi paresuhoterutoukyou
12
tenkiyo toukyouekiguranru^fumise
13
tenpura keyaki
14
tenpura funabashiya shinmarubirumise
15
tenkomeyuurakuchoumise
16
hakatatenpurayamami ootemachimise
17
tenmaru marubirumise
18
momose
19
kikutei
20
tenmakoto
21
tenpurashokudou manten tajimimise
22
tenpuramoto(hajime)
23
suzuki
24
utagehageten
25
unakou happyakutsumise
26
sobayuukyo chinchikurin
27
taishuushokudou sankachiya
28
seiki
29
happyakuteru
30
gotakaratairashizensono
31
ikoi
32
sakanasei
33
hidamarikicchin Soramame
34
midoriyashinise
35
wakasugi
36
daikokuya
37
ishiyakikitei kizuna
38
takatouyaseika
39
fujinoya
40
yoshikura
41
tenpurashinjukutsunahachisapporosusukinomise
42
ebikyuu・tenpura
43
ginzaten'ichi
44
matsuhon
45
tenpuratenya
46
tenpura tazawa
47
tentomi
48
tenpurawakisaka
49
tsunahachi sapporoten
50
tenpuraie