1,135,634
Japan Guidebook Shops / Facilities [Administration Water Works Bureau]
1
nagoyashiyakushojougesuidoukyoku nakamuraeigyousho
NAGOYA SHI NAKAMURA KU AICHI 453-0804 Japan
5.0
2
kanishiyakusho
KANI SHI GIFU 320-0012 Japan
4.2
3
jougesuidoukyokumizuhoeigyousho
NAGOYA SHI MIZUHO KU AICHI 712-8062 Japan
-
4
nagoyashiyakushojougesuidoukyoku nakaeigyousho
NAGOYA SHI NAKA KU AICHI 460-0014 Japan
-
5
nagoyashiyakushojougesuidoukyoku kitaeigyousho
NAGOYA SHI KITA KU AICHI 462-0843 Japan
-
6
kounanshiyakusho suidouka
KONAN SHI AICHI 680-1132 Japan
-
7
inuyamashiyakusho inuyamasuidouokyakusamasenta^
INUYAMA SHI AICHI 680-1132 Japan
-
8
komakishiyakushosuidouburyoukinka
KOMAKI SHI AICHI 036-1393 Japan
-
9
minokamoshiyakusho kanariyanoie
MINOKAMO SHI GIFU 505-0027 Japan
-
10
minokamoshiyakusho shitayonedarenrakujo
MINOKAMO SHI GIFU 505-0027 Japan
-
11
kanshiyakushosuidoubu suidoukaryoukinkakari
SEKI SHI GIFU 505-0027 Japan
-
12
kanishiyakusho fureainosatokani
KANI SHI GIFU 509-0202 Japan
-
13
kanishiyakusho kyouikukenkyuutokoro
KANI SHI GIFU 509-0203 Japan
-
14
komakishiyakusho suidoubusuidouka
KOMAKI SHI AICHI 036-1313 Japan
-
15
komakishiyakusho suidoubukasuidouka
KOMAKI SHI AICHI 036-1313 Japan
-
16
kawabemachiyakuba jougesuidouka
KAMO GUN KAWABE CHO GIFU 460-0001 Japan
-
17
minokamoshiyakusho hokensenta^
MINOKAMO SHI GIFU 505-0041 Japan
-
18
minokamoshiyakusho kateijidousoudanshitsu
MINOKAMO SHI GIFU 505-0041 Japan
-
19
minokamoshiyakusho kosodatesaron
MINOKAMO SHI GIFU 505-0031 Japan
-
20
minokamoshiyakusho furuirenrakujo
MINOKAMO SHI GIFU 780-8010 Japan
-
21
nishitanijousuijou
YOKOHAMA SHI HODOGAYA KU KANAGAWA 232-0033 Japan
4.0
22
yokohamashisuidoukyoku
YOKOHAMA SHI KOHOKU KU KANAGAWA 460-0001 Japan
4.0
23
yokohamashiyakushosuidoukyoku kyuusuibuhozenkasuidoume^ta^kakari
YOKOHAMA SHI MINAMI KU KANAGAWA 232-0033 Japan
-
24
yokohamashiyakusho suidoukyokujousuibusuishitsuka
YOKOHAMA SHI HODOGAYA KU KANAGAWA 232-0033 Japan
-
25
yokohamashiyakusho suidoukyoku
YOKOHAMA SHI ISOGO KU KANAGAWA 235-0045 Japan
-
26
yokohamashiyakushosuidoukyokuokyakusamasa^bisusuishinburyoukinkachousakakari
YOKOHAMA SHI NAKA KU KANAGAWA 038-0221 Japan
-
27
yokohamashisuidoukyokukikunauo^ta^puraza
YOKOHAMA SHI KOHOKU KU KANAGAWA 678-1205 Japan
-
28
yokohamashiyakusho suidoukyokujousuibujousuikamizuunyoukakari
YOKOHAMA SHI HODOGAYA KU KANAGAWA 678-1205 Japan
-
29
yokohamashiyakushosuidoukyokujigyousuishinbuyokohamanomizupuromo^shonkakouhougakari
YOKOHAMA SHI NAKA KU KANAGAWA 036-1313 Japan
-
30
yokohamashiyakushosuidoukyokuokyakusamasa^bisusuishinbusa^bisusuishinkauketsukeshienkakari
YOKOHAMA SHI NAKA KU KANAGAWA 036-1313 Japan
-
31
kanagawakenchoukankyounouseikyoku taikisuishitsukataikikankyouGdei^zerukurumakisei
YOKOHAMA SHI NAKA KU KANAGAWA 780-8010 Japan
-
32
hirosakishi iwakichousha
HIROSAKI SHI AOMORI 036-1313 Japan
5.0
33
utsunomiyashijougesuidoukyoku
UTSUNOMIYA SHI TOCHIGI 320-0822 Japan
3.8
34
hirakawashiyakusho
HIRAKAWA SHI AOMORI 036-0104 Japan
3.0
35
utsunomiyashijougesuidoukyokukigyousoumuka
UTSUNOMIYA SHI TOCHIGI 320-0822 Japan
-
36
utsunomiyashijougesuidoukyokugesuidoushisetsukanrika
UTSUNOMIYA SHI TOCHIGI 320-0822 Japan
-
37
hirosakishiyakushojougesuidoubukenshin・hikkoshi
HIROSAKI SHI AOMORI 036-8217 Japan
-
38
hirosakishijougesuidoubu
HIROSAKI SHI AOMORI 036-1393 Japan
-
39
takanesawamachi jougesuidoujimusho
SHIOYA GUN TAKANEZAWA MACHI TOCHIGI 329-1231 Japan
-
40
hisakichidamusuidoukigyoudan
MINAMITSUGARU GUN OWANI MACHI AOMORI 038-0221 Japan
-
41
utsunomiyashi jougesuidoukyoku keieikikakuka
UTSUNOMIYA SHI TOCHIGI 320-0822 Japan
-
42
utsunomiyashi jougesuidoukyokusuidoukensetsuka
UTSUNOMIYA SHI TOCHIGI 320-0822 Japan
-
43
utsunomiyashijougesuidoukyokukoujiuketsukesenta^
UTSUNOMIYA SHI TOCHIGI 320-0822 Japan
-
44
utsunomiyashi shitakawaramizusaiseisenta^
UTSUNOMIYA SHI TOCHIGI 320-0824 Japan
-
45
utsunomiyashijougesuidoukyokuhaisuikanrisenta^ kanriguru^pu
UTSUNOMIYA SHI TOCHIGI 320-0012 Japan
-
46
hirosakishiyakushojougesuidoubukoujikankei
HIROSAKI SHI AOMORI 036-8217 Japan
-
47
kanumashi suidoubu suidougyoumuka soumukakari
KANUMA SHI TOCHIGI 036-1313 Japan
-
48
setouchimachiyakuba suidouka
OSHIMA GUN SETOCHI CHO KAGOSHIMA 329-1231 Japan
-
49
ukenmurakyouikuiinkai
OSHIMA GUN UKEN SON KAGOSHIMA 894-3301 Japan
-
50
amamishi juuyousougoushisho
AMAMI SHI KAGOSHIMA 894-0025 Japan
-