1,005,458
Japan Guidebook 店舗・施設 [Restaurant Yakiniku]
1
wa
2
taishoukaku
3
yakinikukiraku
4
ushibutaumaniwatori gotoumise
5
ajiyoshi
6
yasushiyou
7
yakinikuju^ju^
8
gotouhorumon
9
kanajikan
10
akamaru honten
11
sanpeihorumon
12
sumibiyakiniku horumonkazokukatsura
13
tenguie
14
eirakusono
15
kachitakihorumonsenta^
16
horumonyakiniku shoukachi
17
yakinikueichan
18
fukuya
19
sensei
20
asuka
21
horumonyakiniku sandaimefujimurashouten yamatoshi
22
taiheiyakiniku
23
yamatohorumonsenta^
24
genkotsuyaminamirinkanmise
25
taihoukaku
26
mochibutasenmonten horumonbanchou
27
yamatonchu
28
yakinikusakura
29
yakinikuraion
30
yakinikusouta
31
gyuugyuuousakuraen
32
ajinajinkouzashibuyaten
33
ajinajintsurumamise
34
sumibi・shichirin horumonyaki chinman
35
tenguieasuro^domise
36
yakinikujanbo
37
yokohamanyu^tonsakuragaokamise
38
meimon
39
yakinikukingu tsukiminomise
40
shichirinyakiniku anan tsukiminomise
41
sumibiyakinikusakebou aotougarashi
42
shichirinyakiniku anan yamatomise
43
yakinikukingu yamatoshitawadamise
44
shokusaiwagyuu shigekichi yamatohonten
45
karubiyadaifukuchuuourinkanmise
46
karubiyadaifukuyamatomise
47
yakiniku anrakutei yamatomise
48
sumibiyakinikushukaushikaku・yamatomise
49
yasui
50
aburitei